20181220170813714.jpg 20181007-123-CP河口湖5_和牛よりとも様協賛A5ランク和牛.JPG