20161207202335b73.jpg 20160911-14-CP野尻湖5お立ち台インタビュー.JPG