20161126000439b14.jpg 20160814-14-CP山梨2藤田京弥インタビュー.JPG