20140821140414c6b.jpg 20140712-79-奥チャプ2優勝原田匠インタビュー7.JPG